Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2019

(...) jestem zmęczony, nie wiem nic i chciałbym tylko złożyć mą twarz na Twoich kolanach, czuć Twoją rękę na mojej głowie i trwać tak przez całą wieczność.
— Franz Kafka "Listy do Mileny"
Reposted fromhelven helven viaciarka ciarka
7093 cfd5
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viawwannie wwannie

August 20 2019

9275 7912 500
Reposted fromstylte stylte viagazda gazda

August 17 2019

Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viabesomeoneelse besomeoneelse

August 15 2019

Coś mam w środku spierdolone. Na amen.
— Jacek Podsiadło
8472 ff73 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaslodziak slodziak

August 12 2019

2284 04a9 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafreeway freeway
1698 bfb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway
6704 2c21
Reposted fromrubinek rubinek viafreeway freeway
Idzie jesień, będzie psychicznie trudniej.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viafreeway freeway
5854 0a4d
Reposted frombrumous brumous viamasterofpuppets masterofpuppets

August 10 2019

My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
8124 17ef 500
Reposted fromthetemple thetemple viacalvados calvados

August 09 2019

4489 e1de 500
8025 bae1 500
Reposted fromdivi divi viaNotimportanat Notimportanat
2258 0e2c 500
Reposted fromkropq kropq viaNotimportanat Notimportanat

August 05 2019

4866 6500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadecanelle decanelle
Życie nie polega na tym, że dalej się oddycha. Musisz mieć rano powód, by wstać z łóżka.
— (via siadalawoknie)
Reposted fromscreamscence screamscence viaveronica-o veronica-o
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl