Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2019

9899 3b35 500
Droga na Skrzyczne 13.07.2019 Góry najlepsze lekarstwo na burdel w głowie. Plecak na plecy, wielki uśmiech na twarzy.  Deszcz, grad nic nie przeszkadza ani jednej suchej nitki na sobie. I te chwile mnie właśnie upewniają, że właśnie to chcę robić w życiu.

July 14 2019

0936 8f86
Reposted from21gramow 21gramow viacalvados calvados
3187 7c7e 500
Reposted fromjustadream justadream viacalvados calvados
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viacalvados calvados
9874 cff9
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Reposted fromshakeme shakeme viaciarka ciarka

July 13 2019

July 09 2019

Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viaciarka ciarka

July 08 2019

3250 0792 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNotimportanat Notimportanat
2530 a138 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNotimportanat Notimportanat
3254 183c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaepidemic epidemic
Za dużo myślisz. Na tym polega twój problem.
— Louise Doughty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 04 2019

4241 d4ea 500
Reposted fromniente niente viairmelin irmelin
6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl