Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2019

2210 0aac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacalvados calvados

September 24 2019

9019 f79d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamyzone myzone

September 22 2019

0203 5411 500
Reposted frommangoe mangoe viaFienrira Fienrira

September 20 2019

Reposted fromshakeme shakeme viagazda gazda

September 09 2019

5636 d4c2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabesomeoneelse besomeoneelse

September 07 2019

7354 9adb
Reposted fromnowii nowii viafreeway freeway
W górach nie ma granic, tam szuka się wolności.
— Krzysztof Wielicki
Reposted fromstylte stylte viaciarka ciarka

September 03 2019

9561 6c12 500
dokładnie tak!
Reposted fromtimetolove timetolove vialone-wolf lone-wolf
6259 8c50 500
Reposted fromsoftboi softboi viabanka banka
3517 31ef 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viazoou zoou
3221 c640 500
Reposted from1911 1911
- Dlaczego zacząłeś czytać książki? - spytał mnie nagle i uważam, że było to najciekawsze pytanie, jakie mi ktoś zadał w życiu. 
- Bo wydawało mi się, że one są mądrzejsze od ludzi, których wtedy znałem.
Reposted fromchocoway chocoway
Reposted fromshakeme shakeme viaslodziak slodziak
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viafreeway freeway

September 02 2019

3203 cbd1
Reposted fromhushhush hushhush viaNotimportanat Notimportanat

September 01 2019

Grand Teton National Park
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Husky
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
7673 e6c1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaFienrira Fienrira
1477 701a
Reposted fromcalifornia-love california-love viacorvax corvax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl