Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

ForestMan

February 26 2018

ForestMan
ForestMan
ForestMan
3070 5bdd 500
Patrick Ems
ForestMan
4565 083b 500
Reposted from777727772 777727772 viacorvax corvax
ForestMan

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk

February 09 2018

ForestMan
2390 3c49 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaIriss Iriss

February 06 2018

ForestMan

January 31 2018

ForestMan
Reposted frombluuu bluuu viabesomeoneelse besomeoneelse
ForestMan
ForestMan
1194 0289
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazodynniwie zodynniwie

January 27 2018

ForestMan
8483 f6c3 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viamaagdaaa maagdaaa
ForestMan
6836 7365 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viamaagdaaa maagdaaa
ForestMan
9859 dedf 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viacorvax corvax

January 23 2018

ForestMan
6833 85d8 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaollardo ollardo

January 18 2018

ForestMan
8217 0ff2
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaabsolem absolem

January 09 2018

3242 5164
Reposted fromrawriot rawriot viabesomeoneelse besomeoneelse
ForestMan

January 06 2018

ForestMan
Reposted fromtwice twice viadyamihokee66 dyamihokee66
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl