Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2017

ForestMan
5580 ab90 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viamaybeyou maybeyou
ForestMan
1783 a1a7 500
Reposted fromFlau Flau viacorvax corvax
ForestMan
Kiedy masz 20 - 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy, że umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.
W życiu chodzi o to, aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głową w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano, bo znów nie wyszło.
I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.
Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne i bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.
A na koniec i tak pamiętamy te rzeczy, które były niestabilne i niebezpieczne.
— Piotr C.
ForestMan
Mamy po 20 lat, skąd możemy wiedzieć co chcemy robić. To absurd. Jak ja nie wiem co będę jeść jutro na śniadanie.
— takie prawdziwe
Reposted fromzyta zyta viacolorfulvillain colorfulvillain
ForestMan
ForestMan
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viacalvados calvados
ForestMan
ForestMan
Off📵
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaajmaga ajmaga
ForestMan
9116 3037 500
ForestMan
1208 b9f3
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viacorvax corvax

November 26 2017

ForestMan
1815 617e 500
Bez gór umieram.
Reposted bysmoke11divisarazationarwenan1kropq
8278 ee1d 500
Reposted frombrumous brumous viaIriss Iriss
ForestMan
7100 9db9 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasouxie souxie
4770 e673 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viayanek yanek

November 01 2017

3786 401f 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viafelicka felicka
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viaabsolem absolem
ForestMan
Waldeinsamkeit
Reposted frombiru biru viaabsolem absolem
ForestMan
1134 6453
Reposted fromSzczurek Szczurek viaabsolem absolem
2523 ee83 500
Reposted fromdivi divi viaabsolem absolem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl