Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

ForestMan
Ja pierdolę - mówię, gdyż nagle wszystko zdaje mi się przegrane. Gdyż jestem świadom, jako że nie będzie teraz lekko.
— Dorota Masłowska "Wojna Polsko-Ruska pod flagą Biało-Czerwoną"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasouxie souxie
ForestMan
0513 cb58
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazodynniwie zodynniwie

March 12 2017

4193 b48b 500

stevint x Canmore, Alberta

Reposted fromopticculture opticculture viacorvax corvax
0125 8fa4 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaIriss Iriss
ForestMan
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viaIriss Iriss
ForestMan
7507 bdcc
Reposted fromLotte Lotte viamyzone myzone
ForestMan
  Nie ma nic gorszego, niż siedzieć obok kobiety, na którą chciałoby się przez cały czas patrzeć.
— Dawid Foenkinos _ "Delikatność"
Reposted fromIriss Iriss viasoulwax soulwax

March 04 2017

ForestMan
Spotkajmy się dziś, u Ciebie, w centrum. Zmarnujmy trochę czasu i tej pięknej pogody. Tylko zabierz rolki ze sobą.
— może o 14:00?
Reposted fromegzystencja egzystencja viayouuung youuung

March 02 2017

ForestMan
7385 4a9c
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaCRANE CRANE
ForestMan
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCRANE CRANE

February 27 2017

ForestMan
Nic na świecie nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi jej talent – nie ma nic powszechniejszego niż ludzie utalentowani, którzy nie odnoszą sukcesów. Nie uczyni niczego sam geniusz – nie nagradzany geniusz to już prawie przysłowie. Nie uczyni niczego też samo wykształcenie – świat jest pełen ludzi wykształconych, o których zapomniano. Tylko wytrwałość i determinacja są wszechmocne.
— Calvin Coolidge

February 22 2017

ForestMan
4066 bd82 500
ForestMan
0258 57ea 500
Reposted fromleniwabula leniwabula viabesomeoneelse besomeoneelse

February 18 2017

ForestMan
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaconfusion confusion
ForestMan

February 16 2017

ForestMan
4545 6f9a
ForestMan
3155 0e8d
ForestMan
5787 c24c
Reposted fromxopolly xopolly viamaybeyou maybeyou

July 09 2015

ForestMan
0007 9c24 500
ForestMan
9803 1742 500
Reposted fromCsengee Csengee viamaardhund maardhund
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl