Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

ForestMan

April 10 2017

ForestMan
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viayanek yanek
ForestMan
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viayouuung youuung
ForestMan
3160 d9c9
5315 4d34 500

johnnybravo20:

Wolf Pack (by Micha Roder)

Reposted fromAmericanlover Americanlover

April 09 2017

ForestMan
via instagram.com/mountain.stories
Reposted frommojetakinie mojetakinie viayouuung youuung
ForestMan
5659 b3a2
ForestMan
ForestMan
Co się dzieje w drugim człowieku, kiedy patrzy na ciebie, i ty patrzysz mu w oczy, i nie ma między wami słów? Co się dzieje na tamtym brzegu, na który twoje spojrzenie nigdy nie zdoła cię przenieść?
— Janusz Domagalik – Zielone kasztany
Reposted fromnyaako nyaako viasoulwax soulwax

March 27 2017

1269 285a
Reposted fromAmericanlover Americanlover

March 24 2017

ForestMan
Reposted fromFlau Flau viaAmericanlover Americanlover

March 15 2017

ForestMan
Ja pierdolę - mówię, gdyż nagle wszystko zdaje mi się przegrane. Gdyż jestem świadom, jako że nie będzie teraz lekko.
— Dorota Masłowska "Wojna Polsko-Ruska pod flagą Biało-Czerwoną"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasouxie souxie
ForestMan
0513 cb58
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazodynniwie zodynniwie

March 12 2017

4193 b48b 500

stevint x Canmore, Alberta

Reposted fromessenceofnature essenceofnature viacorvax corvax
0125 8fa4 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaIriss Iriss
ForestMan
Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju.
— Emily Giffin, Coś pożyczonego
Reposted fromaggape aggape viaIriss Iriss
ForestMan
7507 bdcc
Reposted fromLotte Lotte viamyzone myzone
ForestMan
  Nie ma nic gorszego, niż siedzieć obok kobiety, na którą chciałoby się przez cały czas patrzeć.
— Dawid Foenkinos _ "Delikatność"
Reposted fromIriss Iriss viasoulwax soulwax

March 04 2017

ForestMan
Spotkajmy się dziś, u Ciebie, w centrum. Zmarnujmy trochę czasu i tej pięknej pogody. Tylko zabierz rolki ze sobą.
— może o 14:00?
Reposted fromegzystencja egzystencja viayouuung youuung

March 02 2017

ForestMan
7385 4a9c
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaCRANE CRANE
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl