Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

ForestMan
ForestMan
ForestMan
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viakropq kropq

May 27 2017

ForestMan
0306 bf22
Reposted fromscorpix scorpix viayanek yanek
ForestMan
2173 53ff 500
Reposted fromepi epi viafelicka felicka

May 20 2017

ForestMan
Reposted frommeem meem viasoulwax soulwax
5930 fbc7 500
Reposted fromishtarelisheba ishtarelisheba viacorvax corvax

May 15 2017

ForestMan
Uważam, że wszystko to, co człowiek pomyśli sobie, nie mogąc zasnąć, nie powinno nigdy zostać pomyślane. To są myśli zbędne, odpady dziennego myślenia, coś, czego nasz aktywny umysł nie chciał pomyśleć w dzień, a teraz, mając tyle czasu do dyspozycji, czuje się w obowiązku wykorzystać. Nie wiem: ta myśl przyszła mi do głowy pewnej bezsennej nocy, a więc pewnie też jest do wyrzucenia.
— Rodrigo Munoz Avia “O psychiatrach, psychologach i innych psycholach
Reposted fromsfeter sfeter viatheanother theanother
ForestMan
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"

April 15 2017

ForestMan
6102 ce85
Reposted fromollardo ollardo viasoulwax soulwax

April 13 2017

ForestMan
5124 17da
Reposted fromwilliam william viamaardhund maardhund
ForestMan

April 10 2017

ForestMan
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viayanek yanek
ForestMan
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viayouuung youuung
ForestMan
3160 d9c9
5315 4d34 500

johnnybravo20:

Wolf Pack (by Micha Roder)

Reposted fromAmericanlover Americanlover

April 09 2017

ForestMan
via instagram.com/mountain.stories
Reposted frommojetakinie mojetakinie viayouuung youuung
ForestMan
5659 b3a2
ForestMan
ForestMan
Co się dzieje w drugim człowieku, kiedy patrzy na ciebie, i ty patrzysz mu w oczy, i nie ma między wami słów? Co się dzieje na tamtym brzegu, na który twoje spojrzenie nigdy nie zdoła cię przenieść?
— Janusz Domagalik – Zielone kasztany
Reposted fromnyaako nyaako viasoulwax soulwax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl