Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2020

Reposted fromshakeme shakeme viawwannie wwannie
1477 51e4
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway
4968 ec6b 500
Reposted fromNocephya Nocephya viawwannie wwannie
1393 3904 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamaybeyou maybeyou

January 17 2020

1886 8640
Reposted fromamatore amatore viajestpieknie jestpieknie

January 12 2020

1319 7906 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaDagarhen Dagarhen

January 09 2020

Mam w sobie samotnika, wybacz gdy nie tęsknie, pewnie rozkładam wtedy życie na czynniki pierwsze.
— Pet Petter
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway

January 03 2020

0997 6bf1
Reposted fromretro-girl retro-girl viawwannie wwannie

December 30 2019

Czy w ogóle da się przeżyć życie, nie wariując?
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Coraz częściej będąc w towarzystwie dochodzę do wniosku, że nie umiem rozmawiać. 
— nie wiem, kompletnie nie wiem. I przez to coraz częściej milczę...cholera
Reposted fromfabulous-lazy fabulous-lazy viapiehus piehus
0738 932e
Reposted fromnezavisan nezavisan viahindsight hindsight

December 29 2019

2162 abd3 500
Nie szukajcie ideałów, drogie panie - bajki szybko się kończą. Znajdźcie niepokornego, wtedy każdy twój dzień będzie przygodą.
— K. Bagieńska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
5334 ac14 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaardhund maardhund

December 24 2019

3580 739e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca

December 22 2019

Reposted fromiceland iceland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl