Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2019

(...) Wiesz, lubię wieczory
Lubię się schować na jakiś czas
I jakoś tak, nienaturalnie
Trochę przesadnie, pobyć sam (...) 
— Myslovitz, Długość Dzwięku Samotności
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viaataga ataga
0634 1d47 500
Reposted fromnyaako nyaako viahormeza hormeza
3124 42be 500
Reposted fromnyaako nyaako viacalvados calvados

November 07 2019

Reposted fromFlau Flau viamaybeyou maybeyou

November 05 2019

Reposted fromshakeme shakeme viakropq kropq
9663 8f95
Reposted fromkropq kropq viafreeway freeway

October 30 2019

2428 e6a8 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

October 23 2019

Spacerowanie palcami po Tobie.
     

— Adamczyk
Reposted frompiepszoty piepszoty viafreeway freeway
8570 8b03 500
Reposted fromCsengee Csengee viafreeway freeway
Świat urządzony jest tak, że czasem musisz zrobić coś, na co nie masz ochoty, z ludźmi, których nie lubisz, i w miejscach, za którymi nie przepadasz. Znajomi będą znikać z twojego życia równie łatwo i szybko, jak się w nim pojawili. Stracisz pieniądze, zepsują ci się różne rzeczy, a twój pies zdechnie. Ale wytrzymasz to wszystko, i dobre, i złe momenty, tak jak wcześniej.

October 22 2019

8156 4edb 500
Reposted fromtwice twice viahormeza hormeza
6419 7b33 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahormeza hormeza
4564 f8e9 500
Reposted fromamatore amatore viapchamtensyf pchamtensyf
A potem sam się znajdzie powód, 
by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić
i sto powodów, 
żeby wracać.
— A.Andrus "Popisuchy"
Reposted fromnirvitii nirvitii viafreeway freeway
8173 78dd 500
Reposted frompussyporn pussyporn viakropq kropq

October 20 2019

0216 f4b6
Reposted fromursa-major ursa-major viazf zf
2963 ce59
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacalvados calvados
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl