Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2019

December 06 2019

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2

December 05 2019

Reposted frombluuu bluuu viapigmalion pigmalion

December 04 2019

1990 c2da
Reposted frombrumous brumous viaLuukka Luukka
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viazyta zyta
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Reposted fromprzegrany przegrany viamaybeyou maybeyou

December 03 2019

Myślę, że wykańcza pana umysłowo samotność, z której pan zrobił sobie pewnego rodzaju fetysz. Pan się do tego nie chce przyznać, lecz myślę, że to jest właśnie ta choroba.
— Hubert Klimko-Dobrzaniecki „Samotność"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafreeway freeway

November 28 2019

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
3571 bd1c
Reposted fromwstawaj wstawaj viakropq kropq
A czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę — jak małe dziecko. A przecież, kiedy mam mówić, zmieniam wszystko w żart, i nic nie mówię. Słów mi brakuje — tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się myśli naprawdę.
— Wojaczek
Reposted fromcatchmelater catchmelater viacalvados calvados

November 20 2019

Reposted frombluuu bluuu
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
8470 a045 500
Reposted from4777727772 4777727772 viafreeway freeway

November 19 2019

November 11 2019

Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromshibouk shibouk vianergo nergo

November 08 2019

(...) Wiesz, lubię wieczory
Lubię się schować na jakiś czas
I jakoś tak, nienaturalnie
Trochę przesadnie, pobyć sam (...) 
— Myslovitz, Długość Dzwięku Samotności
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viaataga ataga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl